Święto Pracy pod hasłem: Pokój, praca, bezpieczeństwo!

Święto Pracy pod hasłem: Pokój, praca, bezpieczeństwo!



OPZZ organizuje w tym roku 38 różnych wydarzeń w całym kraju z okazji Święta Pracy pod hasłem: Pokój, praca, bezpieczeństwo!

Bądźmy razem w Święto Pracy, szczególnie teraz, gdy za naszą wschodnią granicą giną ludzie. Sprzeciwiamy się wojnie! Solidarność ludzi pracy to siła, która potrafi przeciwstawić się każdemu złu i nieszczęściu: wojnie, utracie domu, utracie pracy, biedzie, beznadziei.

Pokój, praca, bezpieczeństwo!

Polskim pracownikom i pracownicom żyje się coraz gorzej, rosną koszty utrzymania, pensje nie wystarczają do pierwszego. Dlatego mówimy dość drożyźnie i bieda-płacom! Żądamy od premiera odpowiedzi na nasze pytania: kiedy pracownicy będą wynagradzani adekwatnie do swoich kwalifikacji, kiedy znikną kłopoty z dostępem do opieki zdrowotnej, kiedy pracownicy doczekają się emerytur stażowych nagradzających ich długoletni trud pracy, czy reforma edukacji będzie inwestycją we wszechstronną wiedzę, samodzielność myślenia i kreatywność młodych Polek i Polaków? Jest wiele innych, ważnych pytań. Kierujemy je do premiera M. Morawieckiego w specjalnym pierwszomajowym liście.

Pracownicy oczekują szacunku i chcą żyć w pokoju! Chcą pracować i mieć godziwy udział  dochodach ze swojej pracy! Żądają: wyższego wzrostu płac w oparciu o negocjacje ze związkami zawodowymi, likwidacji wszelkich form dyskryminacji płacowej, emerytur stażowych i pomostowych, poprawy dostępności do ochrony zdrowia, wydłużenia urlopu wypoczynkowego do 35 dni, 35-godzinnego tygodnia pracy i dwóch wolnych niedziel dla pracujących w niedziele, skutecznego nadzoru państwa nad warunkami pracy, skrócenia czasu postępowań w sądach pracy.

Hasło: Pokój, praca, bezpieczeństwo! będzie towarzyszyć obchodom, które 1 maja 2022 r. odbędą się w całym kraju z inicjatywy i z udziałem przedstawicieli Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych oraz Lewicy.

Obchody w Warszawie

W Warszawie obchody rozpoczną się o godz. 10.30 – zbiórką uczestników manifestacji pod budynkiem OPZZ (ul. Kopernika 36/40, Warszawa). Na godz. 11.00 zaplanowano wystąpienia przedstawicieli OPZZ i Lewicy. O godz. 11.30 ruszy pochód, który przejdzie ulicami: Kopernika –– Świętokrzyska – Nowy Świat – Rondo de Gaulle’a – Plac Trzech Krzyży – Aleje Ujazdowskie – pl. Na Rozdrożu – Aleja Szucha – pomnik I. Daszyńskiego. O godz. 12.30 pod pomnikiem I. Daszyńskiego wystąpią liderzy OPZZ i Lewicy. O godz. 13.00 delegacja OPZZ złoży w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów petycję podpisaną przez Przewodniczącego OPZZ oraz Przewodniczących siedmiu Rad Branż OPZZ. O godz. 13.30, również pod pomnikiem I. Daszyńskiego, odbędzie się konferencja prasowa OPZZ i Lewicy. Szczegóły tutaj.

Ponadto w Warszawie, w godzinach porannych, delegacja OPZZ i Rady OPZZ Województwa Mazowieckiego złoży kwiaty w miejscach ważnych dla działaczy związkowych: o godz. 8.30 – pod Bramą Straceń na Cytadeli, o godz. 9.30 – na Placu Grzybowskim przy głazie upamiętniającym patriotyczną manifestację robotników Warszawy z 13 listopada 1904 r.

Obchody w regionach

W regionach przedstawiciele Rad Wojewódzkich OPZZ wspólnie z Lewicą organizują obchody Święta Pracy zgodnie z przyjętym przez siebie programem. Szczegóły tutaj.


Zapraszamy Państwa do obejrzenia filmów przygotowanych przez OPZZ na 1 maja 2022 r.:



źródło: opzz.org.pl