21 sierpnia referendum strajkowe w PKP CARGO S.A.

21 sierpnia referendum strajkowe w PKP CARGO S.A.

Na 21 sierpnia centralne związkowe PKP Cargo ogłosiły przeprowadzenie referendum w sprawie organizacji strajku. Jak informuje strona społeczna, powodem jest informacja, jaka do niej dotarła podczas rokowań w sporze zbiorowym z zarządem spółki, że członkowie zarządu otrzymają podwyżki w wysokości 10 tys. złotych. 

Związkowcy pozostają cały czas na miejscu mediacji w centrali spółki.

null