Akcja strajkowa w Przewozach Regionalnych została odwołana.

Akcja strajkowa w Przewozach Regionalnych została odwołana.

Związki zawodowe działające w Przewozach Regionalnych porozumiały się z zarządem spółki co do przedmiotu sporu, który miał być bezpośrednią przyczyną zapowiadanego na 29 czerwca strajku bezterminowego. Akcja strajkowa została odwołana.

W obecności Sławomira Żałobki, podsekretarza stanu odpowiedzialnego w MIR za kolej, prezesa Przewozów Regionalnych Tomasza Pasikowskiego, wiceprezesa Agencji Rozwoju Przemysłu Marka Szczepańskiego i przedstawicieli związkowców, zawarto deklarację co do niezwłocznego zawarcia Paktu Gwarancji Pracowniczych po zakończeniu procedury akceptacji projektu restrukturyzacji przez Komisję Europejską. Zagwarantowano także obowiązywanie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy oraz „innych porozumień wynikających z prawa pracy w nowej strukturze właścicielskiej" – tj. inwestora strategicznego, którym jest Agencja Rozwoju Przemysłu. Poniżej tekst zawartego porozumienia.

null

null

null