Apel do Maszynistów

Apel do Maszynistów

Federacja Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych popiera akcję Związku Zawodowego Maszynistów w Polsce mającą na celu napiętnowanie haniebnego orzeczenia polskiego wymiaru sprawiedliwości i przeciwdziałanie łamaniu zasad bezpieczeństwa na kolei.

Przypominamy, że w maju 2016 FZZMK przygotowała i rozpowszechniła wśród kolejarzy na terenie całego kraju ulotki dotyczące przestrzegania bezpieczeństwa.

ul.png