Będzie strajk w Przewozach Regionalnych? Zarząd dąży do konfrontacji.

Będzie strajk w Przewozach Regionalnych? Zarząd dąży do konfrontacji.

Fiaskiem zakończyło się spotkanie między przedstawicielami zarządu Przewozów Regionalnych a stroną reprezentującą pracowników w sprawie rekompensaty za brak podwyżek w ciągu ostatnich pięciu lat. We wszystkich oddziałach spółki od jutra trwać będzie referendum strajkowe.
Od maja 2017 r. w Przewozach Regionalnych trwają rozmowy między stroną reprezentującą pracowników a zarządem spółki w sprawie rekompensaty za brak podwyżek płac od 2013 r. „Wynagrodzenia pracowników spółki należą do najniższych na rynku kolejowym, a pozbawienie perspektywy poprawy ich sytuacji finansowej w połączeniu z luką pokoleniową stwarza realne zagrożenie masowych odejść wysoko wykwalifikowanych kadr i brakiem zainteresowania ofertą pracy ze strony aktualnie szkolonych, które podążając za popytem rynku przewozowego, wybiorą pracę u innych przewoźników kolejowych” 

O godzinie 5:30 rano po całonocnych rozmowach zakończyło się dzisiaj (21 marca) kolejne już spotkanie z udziałem mediatora. Zarząd spółki miał za wszelką cenę dążyć do podpisania protokołu rozbieżności, podczas gdy strona związkowa chciała dalszych negocjacji. Ostatecznie ustalono, że kolejne spotkanie mediacyjne odbędzie się 10 kwietnia.

W związku z pojawianiem się w przestrzeni publicznej komunikatów sygnowanych przez zarząd spółki, które w sposób nierzeczywisty oddają realny opis prowadzonych przez strony rozmów, proponujemy, aby 10 kwietnia pojawiła się możliwość transmisji na ŻYWO z przebiegu spotkania np. na youtube.com lub za pośrednictwem Facebook.com po to aby pracownicy spółki mogli skonfrontować przekaz z tym co wypisuje zarząd w pismach wysyłanych do pracowników.
Wniosek taki został zgłoszony na spotkaniu.

Strona związkowa poinformowała też, że zarząd spółki – pomimo dobrej woli pracowników i związków – nie zgodził się na wypłatę niekwestionowanej przez strony premii kwartalnej w wysokości 1000 zł jeszcze przed świętami. Wobec ciągnących się rozmów Centrale Związkowe, które są w sporze zbiorowym z zarządem spółki Przewozy Regionalne, ogłosiły przeprowadzenie referendum strajkowego od 22 marca do 11 kwietnia. Pracownicy odpowiedzą na pytanie, czy są za podjęciem akcji strajkowej w przypadku niezawarcia porozumienia.
Poniżej protokół ze spotkania.

referendum PR2018jpg
referendum PR2018_01jpg
referendum PR2018_02jpg
referendum PR2018_03jpg