Brak porozumienia w PKP CARGO, związki interweniują do Premiera Donalda Tuska

Brak porozumienia w PKP CARGO, związki interweniują do Premiera Donalda Tuska

W dniu dzisiejszym t.j. 6.02.2024r Zarząd PKP CARGO S.A. odmówił podpisania Porozumienia, które w dniu wczorajszym – 5.02.2024 r. podpisały wszystkie Związki Zawodowe będące stroną ZUZP (poniżej).


 
Porozumienie określa termin i wysokość wdrożenia podwyżek oraz rekompensatę za brak podwyżek od grudnia 2023 i przede wszystkim określa, że podwyżki stanowią realizację zapisów § 5 Paktu Gwarancji Pracowniczych dot. podwyżek wynagrodzeń za rok 2023.
 
To Porozumienie byłoby podstawą zakończenia sporu zbiorowego i uchroniło Spółkę przed strajkiem, który odbędzie się w dniu 7 lutego od godz. 10.00 do 12.00.
 
W naszej ocenie Zarząd wzbudza napięcie wśród załogi Zakładów Spółki, oraz wprowadza chaos informacyjny, czego efektem będzie eskalacja działań protestacyjnych w ramach sporu zbiorowego.
 
Z infromacji otrzymanych od dyrektorów zakładów wynika, że otrzymali do realizacji uchwałę zarządu wprowadzającą podwyżkę od 1 stycznia 2024 w kwocie średnio 430 zł oraz 0,19 krotności. Nie wiadomo co z kwotą 750 złotych.
 
Związki zawodowe będące w sporze zbiorowym zwróciły się do Premiera Donalda Tuska w sprawie złej sytuacji w PKP CARGO S.A. (poniżej)