Co z określeniem optymalnych i granicznych wartości temperatur w kabinie maszynisty na lokomotywach PKP CARGO S.A.

Co z określeniem optymalnych i granicznych wartości temperatur w kabinie maszynisty na lokomotywach PKP CARGO S.A.

BAWOR TEMPERATURAjpg