Dialog społeczny PKP Intercity zakończony zawarciem porozumienia. Będą podwyżki dla pracowników w 2019 r.

Dialog społeczny PKP Intercity zakończony zawarciem porozumienia. Będą podwyżki dla pracowników w 2019 r.

W dniu 7 sierpnia br. w siedzibie spółki PKP Intercity związki zawodowe zawarły porozumienie z pracodawcą w ramach prowadzonego dialogu społecznego w sprawie podwyżki wynagrodzenia.
Pracownicy IC wynagradzani wg. ZUZP otrzymają od 1 września podwyżkę w kwocie 250 złotych średnio na jednego zatrudnionego, dla pracowników wyłączonych z ZUZP podstawą wskaźnika  będzie kwota 4050 złotych.  Poniżej prezentujemy protokół ze spotkania kończącego dialog społeczny oraz zawarte porozumienie płacowe.IC2019 koniec dialogujpgIC2019 podwyki minijpg

IC2019 podwyki mini_01jpg