Do 15 czerwca rząd musi zdecydować o wysokości przyszłorocznej płacy minimalnej.

Do 15 czerwca rząd musi zdecydować o wysokości przyszłorocznej płacy minimalnej.

Do 15 czerwca rząd musi zdecydować o wysokości przyszłorocznej płacy minimalnej. Stały Komitet Rady Ministrów zarekomendował tę kwotę w wysokości 1850 zł. Dodatkowo Ministerstwo Pracy planuje zmiany w sposobie wliczania do niej składników płacy.

  Jeśli rząd przyjmie przedstawioną przez komitet propozycje, płaca minimalna wzrośnie o 100 zł. Jednocześnie resort pracy deklaruje, że analizuje zmianę regulacji wliczania do pensji minimalnej składników płacy, informuje "Dziennik Gazeta Prawna". Przy ustalaniu, czy dana osoba zarabia najniższą płacę, nie będą brane pod uwagę niektóre składniki pensji, w tym dodatki (np. za staż pracy) oraz przyznane nagrody lub premie. Dzięki temu płaca minimalna odpowiadałaby nie pełnemu, lecz zasadniczemu wynagrodzeniu pracownika.    

W zeszłym tygodniu „Solidarność”, OPZZ i Forum ZZ przedstawiły wspólne stanowisko postulujące wzrost płacy minimalnej w 2016 r. do 1880 zł.  Komisja Europejska przyjęła strategię zwiększania zatrudnienia w UE, w której wskazała m.in. na wagę płac minimalnych w zwalczaniu ubóstwa i nierówności społecznych oraz pobudzaniu popytu. - Opinia Komisji Europejskiej potwierdza, że płaca minimalna odgrywa znaczącą rolę w walce z ubóstwem i wykluczeniem pracowników.