Drastyczny wzrost cen - FZZMK występuje do związków zawodowych działających w PKP CARGO S.A. o wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie podwyżki wynagrodzeń.

Drastyczny wzrost cen - FZZMK występuje do związków zawodowych działających w PKP CARGO S.A. o wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie podwyżki wynagrodzeń.

dot wsplnego stanowjpg