Emerytury Pomostowe

Emerytury Pomostowe

W związku z licznymi pytaniami odnośnie trybu postępowania przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie emerytury pomostowej - OPZZ skierowało w tej sprawie wniosek do ZUS o przypomnienie wszystkim oddziałom ZUS zasad postępowania przy przyznawaniu prawa do tych emerytur.  

W załączeniu publikujemy:

  1. pismo ZUS: ,,Informacja dotycząca realizacji przez ZUS emerytur pomostowych” przygotowane przez Departament Świadczeń Emerytalno - Rentowych ZUS -  będące odpowiedzią na wniosek OPZZ
  2. skrótowy materiał informacyjny przygotowany przez Wydział Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ na temat trybu postępowania przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie emerytury pomostowej.

    Tutaj znajdziecie wniosek do ZUS o emeryturę pomostową:
    https://www.zus.pl/wzory-formularzy/emerytury-renty/emerytura-pomostowa/-/publisher/details/1/wniosek-epom/67735  

emerytura pomostowa zusjpg
emerytura pomostowa zus_01jpg
emerytura pomostowa opzzjpg