FZZMK nie podpisała porozumienia w PKP CARGO S.A.

FZZMK nie podpisała porozumienia w PKP CARGO S.A.

We wtorek 22 czerwca 2016 odbyło się spotkanie stron ZUZP w PKP Cargo S.A. dotyczące realizacji wystąpienia Okręgowego Inspektora Pracy z dnia 15 października 2015 roku oraz zobowiązania wynikającego z zapisów paktu Gwarancji Pracowniczych dotyczącego corocznego wzrostu wynagrodzeń.

Związki zawodowe  przystały na przesunięcie terminu decyzji dotyczącej ewentualnej zmiany wynagrodzeń do końca grudnia 2016 roku podpisując porozumienie w tej sprawie.

Federacja Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych uznała treść porozumienia za niezgodne z interesami pracowników i nie podpisała tego dokumentu.

Przedstawiciele Federacji Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych poinformowali, że pracownicy PKP S.A. otrzymali podwyżkę 300 złotych od marca 2016, natomiast pracownicy PKP PLK otrzymali w tym roku podwyżkę 125 złotych. Starając się zrozumieć sytuację spółki przedstawioną na spotkaniu przez  zarząd PKP CARGO S.A.  zaproponowaliśmy  zapis o  wypłacie pracownikom PKPCARGO S.A. jednorazowej premii  oraz dokonanie zapisu, że mające nastąpić  we wrześniu  spotkanie powinno zakończyć się ustaleniem zasad i wysokości  podwyżki wynagrodzeń.

Żadna z tych propozycji nie znalazła ani akceptacji zarządu ani też wsparcia ze strony innych organizacji związkowych . 

Poniżej treść porozumienia.
porozumienievi16.jpg