FZZMK prosi członka zarządu PKP CARGO S.A. Dariusza Browarka o zorganizowanie spotkania

FZZMK prosi członka zarządu PKP CARGO S.A. Dariusza Browarka o zorganizowanie spotkania

Szanowny Panie Prezesie,

Federacja Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych na podstawie § 32 pkt 3 Porozumienia w sprawie wzajemnych zobowiązań stron ZUZP dla pracowników zatrudnionych przez zakłady PKP CARGO S. A. z dnia 14 lutego 2015 roku uprzejmie prosi o zorganizowanie spotkania przedstawiciela załogi w Zarządzie Spółki z przedstawicielami naszej organizacji. Tematem spotkania będzie omówienie skutków jakie niosą dla pracownika mające nastąpić zmiany organizacyjne, w związku z prowadzonym procesem reorganizacji obszaru sprzedaży w grupie PKP CARGO. Z uwagi na bardzo liczne pytania płynące ze strony pracowników, których ewentualne zmiany będą dotyczyć obecność na spotkaniu Dyrektora Zarządzającego ds. Strategii i Organizacji Grupy oraz Dyrektora Biura d/s Pracowniczych uważamy za niezbędną. Sugerujemy termin spotkania na  ostatni tydzień października 2015 roku w siedzibie Spółki  w Warszawie.

Pismo tej treści przekazane zostało w dniu 19.10.2015 r.