FZZMK wnioskuje do PKP CARGO i PKP Intercity o wypłatę nagrody jubileuszowej za 50 lat pracy

FZZMK wnioskuje do PKP CARGO i PKP Intercity o wypłatę nagrody jubileuszowej za 50 lat pracy

protok12jpg


icinicjatywazawraciaprotokou_1jpg