FZZMK wystąpiła do Prezesa UTK ws. użytkowania przez maszynistów tabletów na pojazdach trakcyjnych niewyposażonych w uchwyty mocujące

FZZMK wystąpiła do Prezesa UTK ws. użytkowania przez maszynistów tabletów na pojazdach trakcyjnych niewyposażonych w uchwyty mocujące

Federacja Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych zwróciła się do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego o zajęcie stanowiska w niżej opisanej sprawie.

Przewoźnicy kolejowi coraz częściej odchodzą od stosowania papierowych form rozkładów jazdy pociągów oraz wykazów ostrzeżeń stałych wybierając wersję elektroniczną. Maszyniści wyposażani są w tablety, które zastępują papierowe wersje RJ, WOS oraz szereg innych dokumentów wykorzystywanych podczas pracy.  

W fabryczne urządzenia tego typu zostało wyposażonych tylko kilka serii nowych lokomotyw i elektrycznych zespołów trakcyjnych. Odbieramy liczne sygnały od maszynistów, którzy zwracają uwagę na brak uchwytów do mocowania takich urządzeń na poszczególnych seriach starszego taboru trakcyjnego, który stanowi główną flotę u przewoźników kolejowych w Polsce. Maszyniści wskazują  szereg zagrożeń w bezpiecznym prowadzeniu ruchu pociągów wynikających z użytkowania tabletów w nieprzystosowanych do tego pojazdach trakcyjnych. Nagminne są sytuacje w których maszynista przekłada tablet z miejsca na miejsce na pulpicie lokomotywy w obawie przed jego uszkodzeniem, co ma zdecydowanie negatywny wpływ na jego koncentrację, a w sytuacjach ekstremalnych może być powodem spóźnionej reakcji.

      Zdaniem FZZMK brak ujednoliconych norm w tym zakresie może powodować sytuacje w których maszynista będzie miał ograniczoną widoczność przedpola jazdy, a także urządzeń znajdujących się na pulpicie lokomotywy. Zatem FZZMK zwraca się z prośbą o udzielenie odpowiedzi czy Urząd Transportu Kolejowego podziela opisane wyżej zagrożenia, a co za tym idzie widzi konieczność podjęcia stosownych działań.