FZZMK występuje do Prezesa PKP CARGO S.A. o pilne spotkanie

FZZMK występuje do Prezesa PKP CARGO S.A. o pilne spotkanie

Federacja Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych zwraca się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie powodów decyzji przekazania do spółki CARGOTABOR Sp. z o.o. przeglądów P3 lokomotyw spalinowych.

Zdaniem FZZMK nie ujęcie w planie utrzymaniowo naprawczym na rok 2016 w/w przeglądów spowoduje w komórkach organizacyjnych zakładów spółki w których czynności te były dotychczas wykonywane nadwyżkę zatrudnienia. Wzrosną także koszty z tym związane wynikające chociażby z konieczności przesyłu lokomotyw. Pomijając aspekt ekonomiczny takiej decyzji FZZMK uznaje, że łamie ona Porozumienie zawarte między stronami ZUZP dla pracowników zatrudnionych przez zakłady pracy spółki PKP CARGO S.A. z dnia 16 grudnia 2015 roku gdzie nie wydzielanie funkcji utrzymania i napraw taboru do PKP CARGOTABOR zostało zapisane. Także w tym dokumencie Zarząd Spółki zobowiązał się do przestrzegania zawartych porozumień. Porozumienie o wzajemnych zobowiązaniach stron ZUZP stanowi, że nie przestrzeganie ustaleń przyjętych w zawartych z pracodawcą porozumieniach może być podstawą do wszczęcia sporu zbiorowego. FZZMK za konieczne uważa pilne zorganizowanie spotkania stron Porozumienia w celu wyjaśnienia sprawy.