Informacja ze spotkania w sprawie podwyżek w PKP CARGO S.A.

Informacja ze spotkania w sprawie podwyżek w PKP CARGO S.A.

W dniu 29 maja 2017 w Warszawie odbyło się spotkanie dotyczące żądania płacowego w wysokości 340 złotych zgłoszonego przez organizacje związkowe 23 marca 2017 roku. 

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. przedstawił propozycję dwóch wariantów podwyżki dla pracowników : 

  • 90 zł od 1 lipca 2017, lub
  • 140 zł. od 1 września 2017

Żadna z tych propozycji nie znalazła akceptacji związków zawodowych, które podtrzymały żądanie w wysokości 340 zł. Ponadto nie została przedstawiona propozycja podwyżki dla pracowników wynagradzanych według wskaźnika.

Przedstawiciele FZZMK w trakcie dyskusji wyrazili pogląd, że propozycja jest co prawda ciekawa, jednak proponowane kwoty nie spełniają oczekiwań pracowników.
Zwróciliśmy uwagę, że spotkanie powinno się zakończyć podpisaniem porozumienia stwarzającego możliwość wydłużenia dialogu, ponieważ w przeciwnym razie zgodnie z Porozumieniem z dnia 17 kwietnia 2003 roku zawartym pomiędzy Związkiem Pracodawców Kolejowych, a Ponadzakładowymi Organizacjami Związkowymi w sprawie wzajemnych Zobowiązań Stron PUZP dla Pracowników Zrzeszonych w Związku Pracodawców Kolejowych strony znajdą się w fazie sporu zbiorowego.
Nasza argumentacja nie została wzięta pod uwagę i strony nie spisały żadnego dokumentu ze spotkania, które zakończyło się wyłącznie ustaleniem daty następnego spotkania w dniu 26 czerwca br.
Do tego czasu spółka przygotuje informacje dotyczące podwyżki wynagrodzeń dla pracowników wynagradzanych według tzw. wskaźnika.
Na spotkaniu została także przedstawiona sprawa Protokołu Dodatkowego nr 10 do ZUZP. Federacja złożyła deklarację jego podpisania po uzyskaniu zgody Rady Krajowej.