Interpelacja nr 43218 do ministra aktywów państwowych w sprawie ustawy o czasie pracy maszynistów oraz sytuacji w PKP Cargo SA Zgłaszający: Monika Wielichowska

Interpelacja nr 43218 do ministra aktywów państwowych w sprawie ustawy o czasie pracy maszynistów oraz sytuacji w PKP Cargo SA Zgłaszający: Monika Wielichowska

Panie Ministrze,

w mediach pojawiają się informacje o przekraczaniu rocznej normy nadgodzin wynikającej z Kodeksu pracy przez maszynistów PKP Cargo SA oraz decyzji zarządu spółki zastąpienia godzin nadliczbowych tzw. płatnymi godzinami dojazdowymi po zakończeniu pracy, co jest sprzeczne z art. 128 oraz art. 132 K.p.

PKP Cargo SA wszczęły w latach 2021–2023 postępowanie w formie licytacji, którego przedmiotem jest sprzedaż 442, 160 oraz 86 lokomotyw spalinowych i elektrycznych oraz kilka tys. sztuk wagonów – w czasach, gdy brakuje taboru trakcyjnego do obsługi pociągów.

Duża kasacja taboru trakcyjnego i wagonowego, utrata w 2023 r. udziału w rynku przewiezionych towarów wg masy do 32,95% oraz pracy przewozowej do 35,55% (wg danych Urzędu Transportu Kolejowego) oraz strata pozycji lidera i utrata rynku przewozów intermodalnych w I kwartale 2023 r. do poziomu 16,83%, tj. spadek pracy aż o 12,75% – wszystko to wpływa na złą kondycję PKP Cargo SA.

Panie Ministrze, proszę o odpowiedź na pytania:

1. Kiedy będzie procedowana ustawa o czasie pracy maszynistów, która jest już po konsultacjach społecznych? Ustawa wyrówna szanse wszystkim przewoźnikom kolejowym w procesie przewozowym.

2. Czy zostanie przeprowadzona kontrola PIP i UTK we wszystkich spółkach kolejowych państwowych i prywatnych, dotycząca zachowania odpoczynku dobowego i tygodniowego dla maszynistów pojazdów trakcyjnych?

3. Czy zostaną wyciągnięte konsekwencje wobec członków byłego już Zarządu i Rady Nadzorczej PKP Cargo SA za doprowadzenie spółki giełdowej do katastrofalnej sytuacji finansowej i taborowej?

4. Kiedy ruszy produkcja wagonów w Gniewczynie, którą planowano na przełomie 2022/2023 r.?

5. Czy to prawda, że spółka zależna od Emitenta PKP CargoTabor Usługi odsprzedaje otrzymany aportem majątek w postaci maszyn i urządzeń zakładom spółki PKP Cargo SA?

6. Czy największemu przewoźnikowi kolejowemu towarowemu w Polsce i drugiemu przewoźnikowi w Europie – PKP Cargo SA – grozi upadłość?

7. Czy Zarząd PKP Cargo SA do dnia 31 maja 2023 r. przelał środki finansowe na konta pracodawców, tj. PKP Cargo SA Północny Zakład Spółki, PKP Cargo SA Zachodni Zakład Spółki, PKP Cargo SA Centralny Zakład Spółki, PKP Cargo SA Wschodni Zakład Spółki, PKP Cargo SA Dolnośląski Zakład Spółki, PKP Cargo SA Śląski Zakład Spółki, PKP Cargo SA Południowy Zakład Spółki?

8. Czy w związku ze złą sytuacją, w jakiej znajduje się PKP Cargo SA, rozważane jest odwołanie nieudolnego zarządu spółki?

Z wyrazami szacunku

Monika Wielichowska
Poseł na Sejm RP