Jest porozumienie płacowe w Przewozach Regionalnych.

Jest porozumienie płacowe w Przewozach Regionalnych.

10 kwietnia zakończyły się mediacje pomiędzy zarządem spółki Przewozy Regionalne a organizacjami związkowymi. Zarząd i związkowcy wypracowali porozumienie uwzględniające dobro pracowników i możliwości finansowe spółki.

Rozmowy pomiędzy zarządem spółki a organizacjami związkowymi trwały od stycznia 2018 r. Strony osiągnęły porozumienie, na mocy którego zostanie wprowadzony pakiet zmian finansowych dla pracowników. Poniżej prezentujemy zawarte porozumienie.


Porozumienie 10042018_01jpg

Porozumienie 10042018_02jpg

Porozumienie 10042018_03jpg