Kolejne zmiany w Radzie Nadzorczej PKP Cargo

Kolejne zmiany w Radzie Nadzorczej PKP Cargo

PKP Cargo poinformowało o kolejnych zmianach w Radzie Nadzorczej spółki. Wcześniej do członków rady dołączył Krzysztof Mamiński, prezes PKP SA, który zastąpił na tym miejscu Andrzeja Pawłowskiego. Teraz z funkcji członka rezygnuje Jerzy Kleniewski.
14 marca spółka PKP SA poinformowała o złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez Jerzego Kleniewskiego.

Złożenie powyższej rezygnacji wywołuje skutek natychmiastowy. Jerzy Kleniewski nie podał przyczyny złożenia rezygnacji. Jak czytamy w ogłoszeniu, zarząd emitenta dziękuje Kleniewskiemu za zaangażowanie i dotychczasowy wkład w działalność Rady Nadzorczej spółki.

Jerzy Kleniewski obecnie pracuje w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, jako radca ministra zajmujący się współpracą z zagranicą. W latach 2009-2014 był pracownikiem Departamentu Kolejnictwa ówczesnego Ministerstwa Infrastruktury. Od 2012 r. pełni funkcję przewodniczącego Komitetu Transportu Lądowego Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w Genewie oraz funkcję przewodniczącego różnych grup roboczych i ekspertów KTL EKG ONZ. Pracował 5 lat w służbie dyplomatyczno-konsularnej jako przedstawiciel Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w Nowym Jorku, następnie 6 lat na rzecz Parlamentu Europejskiego.

Dr inż. nauk przyrodniczych, absolwent studiów podyplomowych na New York University, NY z 1998 r. – Certyfikat Bankowości Inwestycyjnej. Ukończył różne szkolenia zagraniczne – w tym z zarządzania w Hull University, Wielka Brytania. Wykładowca Columbia University, NY, Wyższej Szkoły Cła i Logistyki w Warszawie oraz studiów podyplomowych na SGH.

Zdał egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Był członkiem rad nadzorczych w PPH „Dalmor” S.A., PŻB S.A., Zakładach Chemicznych „Organika – Sarzyna” S.A., a ostatnio w Zakładzie Robót Komunikacyjnych DOM w Poznaniu sp. z o.o.

W ostatnim czasie doszło już do kilku zmian w Radzie Nadzorczej PKP Cargo. Rezygnację ze stanowiska złożył Andrzej Pawłowski, którego zastąpił w radzie Krzysztof Mamiński, obecny prezes PKP SA. W wyniku dokonanych zmian, skład rady nadzorczej przedstawia się następująco: Krzysztof Mamiński, Andrzej Wach, Małgorzata Kryszkiewicz, Czesław Warsewicz, Raimondo Eggink, Zofia Dzik, Krzysztof Czarnota, Marek Podskalny, Tadeusz Stachaczyński.