Komunikat Nr 5 Krajowego Komitetu Protestacyjno Strajkowego w PKP CARGO S.A.

Komunikat Nr 5 Krajowego Komitetu Protestacyjno Strajkowego w PKP CARGO S.A.

Krajowy Komitet Protestacyjno Strajkowy działający w PKP CARGO S.A. postanawia ogłosić z dniem 1 października 2015 roku pełną gotowość strajkową we wszystkich zakładach Spółki. 

Zakładowe Komitety Protestacyjno Strajkowe są zobowiązane do: 
-  wprowadzenia dyżurów  w siedzibach MKPS w PKP CARGO S.A.,  
- oflagowania siedzib flagami związkowymi,  
- wytypowania stanowisk spełniających kryteria zapisów art. 19 pkt. 1 Ustawy  o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. 

  O terminie strajku w PKP CARGO S.A. Krajowy Komitet Protestacyjno Strajkowy powiadomi w terminie przewidzianym w art. 20 pkt. 3 Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Pobierz w PDF