Krzyszof Ciećka - Kandydat na przedstawiciela Załogi w wyborach do Rady Nadzorczej Spółki PKP Intercity S.A.

Krzyszof Ciećka - Kandydat na przedstawiciela Załogi w wyborach do Rady Nadzorczej Spółki PKP Intercity S.A.

Federacja Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych wielokrotnie wspierała starania Kolegi Krzysztofa Ciećki w wyborach na przedstawiciela pracowników w Radzie Nadzorczej PKP Intercity S.A. 
Doceniając wiedzę i umiejętności jakie  posiada Krzysztof Ciećka wierzymy głęboko, że wspólnym wysiłkiem osiągniemy sukces gwarantujący pracownikom godnego i odpowiedzialnego reprezentanta .

ciekajpg