Krzysztof Mamiński p.o. prezesem Przewozów Regionalnych

Krzysztof Mamiński p.o. prezesem Przewozów Regionalnych

18 marca 2016 roku Rada Nadzorcza spółki Przewozy Regionalne podjęła uchwałę o delegowaniu członka Rady pana Krzysztofa Mamińskiego na stanowisko pełniącego obowiązki prezesa zarządu.
Jednocześnie RN podjęła uchwałę w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska prezesa zarządu oraz dwóch członków zarządu spółki. Ze stanowiska członka zarządu – dyrektora ds. eksploatacyjno – technicznych został odwołany Dariusz Liszewski, który pełnił tę funkcję od 31 marca 2014 roku.

Krzysztof Mamiński jest absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego. Na kolei pracuje od 1980 roku, karierę zaczynał w Ośrodku Informatyki CDOKP w Warszawie. Od początku związany był z kolejowymi związkami zawodowymi. Od roku 1990 r. był członkiem Komisji Krajowej "Solidarności", pełnił też funkcję przewodniczącego Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ "Solidarność". Przez 4 lata, od 1998 do 2002 był członkiem zarządu PKP. Odpowiadał w nim za restrukturyzacje i przekształcenia, głównie pracownicze. Od 2012 do 2013 był pełnomocnikiem zarządu PKP SA ds. Dialogu Społecznego w Grupie PKP.