Lepsza oferta dla przewozów kolejowych na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce

Lepsza oferta dla przewozów kolejowych na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce

Nowe możliwości dla sprawnego przewozu towarów z Dolnego Śląska do Wielkopolski stworzy przebudowa linii kolejowej nr 281 na odcinku Grabowno Wielkie – Zduny. Umowę na prace remontowe podpisały 4 sierpnia 2017 r. PKP PLK SA. W uroczystości i briefingu prasowym wziął udział wiceminister infrastruktury i budownictwa Andrzej Bittel.


– Przebudowana linia między Oleśnicą a Krotoszynem zintegruje sieć kolejową na styku województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego. Przede wszystkim zwiększy możliwości przewozu dużych, ponadnormatywnych ładunków. Ta inwestycja, podobnie jak modernizacja linii Rudna Gwizdanów – Legnica, to dobra zapowiedź nie tylko dla rozwoju towarowego transportu kolejowego w regionie – powiedział wiceminister Andrzej Bittel.

W ramach podpisanej przez PKP PLK SA umowy na trasie z Oleśnicy do Krotoszyna, między stacją Grabowno Wielkie a granicą województwa (w pobliżu stacji Zduny) odnowionych zostanie około 40 km linii kolejowej. Dzięki pracom remontowym możliwości transportu towarów koleją między Dolnym Śląskiem a Wielkopolską znacznie się poprawią. Trasa wykorzystywana jest m.in. do przewozu dużych, ponadnormatywnych ładunków. Poprawa stanu tej linii przyczyni się do ograniczania ładunków na drogach i odciążenia tras kolejowych przeznaczonych głównie dla ruchu pasażerskiego. Zostanie także przebudowana Stacja Bukowice Trzebnickie, co zwiększy przepustowość linii. Czas przejazdu pociągów na odcinku Grabowno Wielkie – Zduny wynosi ponad 60 minut. Po zakończeniu inwestycji pociągi pasażerskie pojadą szybciej o ok. 25 min.

A Bittel podczas podpisania umowy na remont lk nr 281

Wiceminister Andrzej Bittel podczas uroczystości podpisania umowy na przebudowę linii kolejowej nr. 281

Prace, które rozpoczną się jeszcze w sierpniu tego roku, mają zakończyć się w II kwartale 2018 r. Wykonawcą kontaktu, który opiewa na 113 mln, jest TORPOL SA. Środki na finansowanie inwestycji pochodzą z budżetu państwa.