List do Parlamentarzystów RP

List do Parlamentarzystów RP

Do Parlamentarzystów Rzeczpospolitej  Polskiej 

    Szanowni Państwo.                    

Koalicja  PO-PSL  nie  spełnia  swoich  obietnic.  Rząd  Premier  Ewy  Kopacz  deklarował,  że będzie  żyło  się  lepiej.  Tymczasem  wzrost  gospodarczy  jest  konsumowany  przez  najbogatszych. Rośnie  skala  ubóstwa,  utrzymuje  się  wysoki  poziom  bezrobocia,  płace  w  sferze  budżetowej  są zamrożone  od  sześciu  lat.  Kilka  milionów  pracowników  zmuszono  do  pracy  na  umowach „śmieciowych”. Brakuje poczucia stabilizacji w życiu zawodowym i rodzinnym.  

Międzyzwiązkowy  Krajowy  Komitet  Protestacyjno  –  Strajkowy    ostrzega  rząd  przed zbliżającą się falą demonstracji ! Jesteśmy solidarni z uczestnikami trwających protestów !    Panie Posłanki, Panowie Posłowie.    Inicjowaliśmy działania mające na celu rozwiązanie  nabrzmiałych problemów pracowniczych i  społecznych.  Zwracaliśmy  uwagę  na  trudną  sytuację  setek  tysięcy  polskich  rodzin.  Zgłaszaliśmy propozycje  naprawy,  składaliśmy  inicjatywy  ustawodawcze  w  Parlamencie.  Niestety,  zdecydowana większość  postulatów  nie  została  nawet  rozpatrzona.  Mamy  wiele  nierozwiązanych  spraw.  Między innymi są to:  -  systematyczna utrata „dobrych” miejsc pracy,  -  rozrost „śmieciowych” umów o pracę nie dających szans na stabilizację życiową,  -  poszerzanie sfery ubóstwa,  -  niehumanitarny system emerytalny.       To  wszystko  nie  tylko  nas  upoważnia,  ale  zmusza  do  bardziej  radykalnych  form  dialogu  rządzącymi.   Jeżeli  koalicja  PO-PSL  nie  rozpocznie  starań  na  rzecz  rozwiązania  kluczowych problemów społecznych, podejmiemy ostrzejsze formy protestów w tym blokady dróg, masowe demonstracje i strajki !    

Z poważaniem,    Związkowcy Rzeczpospolitej Polskiej