List otwarty Międzyzwiązkowego Komitetu Strajkowego POLREGIO S.A. do Premiera RP

List otwarty Międzyzwiązkowego Komitetu Strajkowego POLREGIO S.A. do Premiera RP