Maciej Libiszewski gościem Rady Krajowej FZZMK

Maciej Libiszewski gościem Rady Krajowej FZZMK

W dniu 02 czerwca 2016 roku  w siedzibie spółki PKP CARGO S.A. przy ul. Grójeckiej w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Rady Krajowej FZZMK na którym gościliśmy Prezesa PKP CARGO S.A.  Macieja Libiszewskiego.
Prezes przybył na spotkanie na zaproszenie Przewodniczącego FZZMK Grzegorza Samek, który juz na wstępie zaproponował aby Prezes spowodował reaktywowanie spotkań zespołu roboczego ds. eksploatacji, który składał się z przedstawicieli FZZMK i Biura Kierowania Przewozami. Praca zespołu została zawieszona przez poprzedni zarząd spółki.
Maciej Libiszewski przedstawił krótko wyniki  PKP CARGO po czterech miesiącach 2016 roku.
PKP CARGO miała 51,4 proc. udziału w rynku pod względem pracy przewozowej i 43,8 proc. pod względem masy. 
W porównaniu do wyników sprzed roku, w kwietniu PKP CARGO zwiększyło w Polsce przewozy m.in. kontenerów oraz drewna. Za rozwój segmentu intermodalnego odpowiadają większe przewozy do i z portów morskich, na szlaku Wschód-Zachód oraz koksu w kontenerach. Przewozy drewna rosną w związku z większym importem tego surowca ze Wschodu. Za mniejsze przewozy krajowe odpowiada słabsza dynamika m.in. na rynkach węgla kamiennego, kamienia, metali, rud żelaza oraz ropy i przetworów naftowych. Mniejsze przewozy węgla kamiennego są spowodowane przede wszystkim utratą w ubiegłym roku części zleceń dla jednej z największych grup energetycznych w Polsce. Na rynek przewozów węgla wpływają także wysokie zapasy tego paliwa utrzymywane przez największe krajowe grupy energetyczne, a także awaria wielkiego pieca w zakładzie jednego z klientów Grupy PKP CARGO w Europie Centralnej. Mniejsze przewozy kamienia wynikają z niskiego stopnia realizacji inwestycji drogowych oraz kolejowych, a zmniejszone przewozy rud i metali to efekt wygaszania pieca przed remontem oraz konserwacji linii produkcyjnej w dwóch dużych zakładach klientów Grupy w Polsce. W miesiącu kwietniu wzrosły przewozy m.in. kontenerów, kamienia i cementu. Wzrost przewozów w tych dwóch ostatnich segmentach to skutek rozpoczęcia sezonu budowlanego i związanego z tym zwiększenia popytu na materiały budowlane.
20160602_132426.jpg
Następnie Prezes Maciej Libiszewski odpowiadał na pytania zadawane przez przedstawicieli organiacji członkowskich. Najwięcej pytań dotyczyło zmian, które zarząd spółki zamierza dokonać w najbliższym czasie.
Prezes Libiszewski powiedział że zarząd jest na etapie zapoznawania sie z opiniami przedstawionymi przez organizacje zawiązkowe. Zaznaczył, że jest świadomy faktu,  iż nie wszystkie zmiany zostaną przyjęte z pełną akceptacją organizacji związkowych. Uczestnicy spotkania wskazali na kilka problemów występujących w ostatnim czasie w Zakładach pracy: m.in. zmniejszeniem funduszy na inwestycje i remonty, problemami z wdrożeniem nowej instrukcji CW 1, problemami z zarządcą infrastruktury, lokalizacjami siedzib COK-u, oraz przywróceniem porządku prawnego (sprawa płac). Odnosząc sie do CW 1, maciej Libiszewski odpowiedział że wdrożenie nowej instrukcji zostało narazie wstrzymane, w sprawie COK zostali powołani ludzie, którzy problemy mają wyjaśnić.
20160602_132451.jpg
Zdaniem Prezesa w pierwszej kolejności powinniśmy uwzględniać obecną sytuację finansową, która najblizszym czasie ma ulec poprawie z uwagi na planowane inwestycje infrastrukturalne oraz nie generować dodatkowych kosztów. Prezes Libiszewski powiedział że na najblizszym spotkaniu oraganizacji ponadzakładowych sprawa przywrócenia porządku prawnego będzie jednym z głównych tematów, dodając że zarząd jest na to przygotowany i "kładzie papiery na stół". 
Na koniec spotkania Prezes poprosił o zaufanie dla nowego zarządu, powiedział że spółka należy do pracowników, bo tylko kolejarze znają doskonale swoją firmę i im najbardziej na niej zależy.