Maszynistowskie organizacje związkowe chcą Paktu Gwarancji Pracowniczych dla pracowników spółki Przewozy Regionalne

Maszynistowskie organizacje związkowe chcą Paktu Gwarancji Pracowniczych dla pracowników spółki Przewozy Regionalne

Związek  Zawodowy  Maszynistów  Kolejowych  w  Polsce  oraz  Federacja  Związków
Zawodowych  Maszynistów  Kolejowych  w  tracie  spotkań  w  ramach  sporu  zbiorowego
dotyczącego  zawarcia  Porozumienia  umożliwiającego  wdrożenie  Programu  Dobrowolnych
Odejść  wielokrotnie  podnosiły  potrzebę  zawarcia  Umowy  dotyczącej  Gwarancji
Pracowniczych i Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w Przewozy Regionalne sp. z o.o.
Na spotkaniu Zarządu Spółki z organizacjami związkowymi w dniu 16 października 2015 roku
otrzymaliśmy  zapewnienie,  że  Zarząd  Spółki  nie  widzi  powodów  dla  których  nie  mógłby
takiego dokumentu podpisać.  
W  związku  z  powyższym  w/w  organizacje  wnoszą  do  Pana  Prezesa  o  zorganizowanie
spotkania  zainteresowanych  stron  w  celu  rozpoczęcia  rozmów  zmierzających  do  zawarcia
Paktu Gwarancji Pracowniczych.  

Pismo podpisali Grzegorz Samek - FZZMK i Leszek Miętek - ZZMK