MIiR na koniec urzędowania wyrzuca przedstawicieli pracowników z PKP S.A.

MIiR na koniec urzędowania wyrzuca przedstawicieli pracowników z PKP S.A.

Przedstawiciele pracowników w Radzie Nadzorczej PKP SA Zenon Kozendra i Leszek Miętek zostali odwołani przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju jeszcze przed zmianą rządu.

Gazeta Wyborcza" podaje nowe tło odwołań. Jak czytamy, w środę 28 października na posiedzeniu rady nadzorczej PKP SA miały być omawiane kwestie dotyczące nowej trzyletniej strategii Grupy PKP oraz zmiany w statucie PKP Informatyka. Uchwała w sprawie PKP Informatyka dotyczyła zmian w statucie, które uniemożliwiłyby zasiadanie w radzie nadzorczej spółki osobie będącej jednocześnie funkcyjnym działaczem związków zawodowych, podobnie jak w PKP Cargo.
Leszek Miętek i Zenon Kozendra mieli sprzeciwiać się przyjmowaniu nowej strategii, skoro lada moment będzie powołany nowy rząd, który może zmienić podlegające sobie władze PKP oraz zmianom w statucie PKP Informatyka. Zagrozili, że jeśli zostaną przyjęte, to oni wyjdą z posiedzenia rady nadzorczej, a po tym jak zmiany przeszły większością głosów opuścili posiedzenie. To spowodowało, że zabrakło quorum i rada nadzorcza nie mogła dalej obradować – pisze „GW".

Być może pani minister i zarząd spółki nie chcą, byśmy byli świadkami operacji, które zamierzają jeszcze przeprowadzić przed zmianą władzy.