Mija dwa tygodnie od zawarcia porozumienia obniżającego w konsekwencji wynagrodzenia pracownikom. Pytamy czy Spółka PKP INTERCITY złożyła wniosek o dofinansowanie ?

Mija dwa tygodnie od zawarcia porozumienia obniżającego w konsekwencji wynagrodzenia pracownikom. Pytamy czy Spółka PKP INTERCITY złożyła wniosek o dofinansowanie ?

W związku z wystąpieniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej zakażeń i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w następstwie której nastąpił spadek obrotów gospodarczych, Pracodawcy i strona społeczna zawarły stosowne porozumienia. Porozumienia te, określają warunki i tryb wykonywania pracy w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy lub przestoju ekonomicznego u pracodawców. Stworzyły także możliwość występowania spółki o ubieganie się o pomoc publiczną w związku ze skutkami ekonomicznymi wywołanymi trwaniem epidemii. W związku z powyższym Federacja Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych zwróciła się do Prezesa PKP INTERCITY z zapytaniem czy Spółka wystąpiła ze stosownym wnioskiem o udzielenie dofinansowania.


fzzmk do ic maj2020jpg