Mniejsza liczba etatów związkowych w PKP CARGO S.A.

Mniejsza liczba etatów związkowych w PKP CARGO S.A.

W związku z decyzją p.o. Dyrektora PKP CARGO S.A. Południowego Zakładu Spółki faktem staje się dostosowanie struktur organizacji związkowych obejmujących swoją działalnością CT Południowym. Zgodnie z opinią prawną przekazaną związkom zawodowym działającym w CT Południowym niektóre organizacje związkowe nieposiadają statusu zakładowych organizacji związkowych.
Oznacza to, że organizacje takie nie mogą być brane pod uwagę np. przy uzgadnianiu przepisów prawa zakładowego, a co najgorsze pracownicy zrzeszeni w tych organizacjach objęci ochroną szczególną wynikającą z "Art. 32 Ustawy o związkach zawdowych" w świetle obowiazującego prawa są tej ochrony pozbawieni, a pracodawca w przypadku zamiaru rozwiązania umowy o pracę z takim pracownikiem nie musi informować o tym fakcie organizacji związkowej.
 Dostosowanie struktur związkowych do struktury organizacyjnej pracodawcy spowoduje również ograniczenie etatów zwiazkowych. Poniżej przedstawiamy pisma które otrzymały  związki zawodowe. 

Humor. 

banaszak1.jpgbanaszak2.jpg