Nadzwyczajne posiedzenie Rady Krajowej FZZMK

Nadzwyczajne posiedzenie Rady Krajowej FZZMK

 W dniach 05 do 07września 2022 dzięki uprzejmości Caritas Archidiecezji Gdańskiej w Ośrodku Warzenko obradowała Rada Krajowa FZZMK. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Krajowej zostało zwołane w szczególności w celu omówienia przedstawionych przez Zarządy PKP CARGO S.A. i PKP INTERCITY S.A. propozycji zmian do ZUZP.
 W tym roku Federacja Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych obchodzi Jubileusz 25-lecia, a maszyniści jak co roku we wrześniu świętują Europejski Dzień Maszynisty. Z tej okazji Ksiądz Andrzej Wiecki - Zastępca Dyrektora Caritas Archidiecezji Gdańskiej odprawił dla nas uroczystą Mszę Świętą, na której modliliśmy się wspólnie za kolejarzy i ich rodziny. Ksiądz Andrzej szczególnie modlił się o łaskę zdrowia dla naszego kolegi Grzegorza Siódmaka - Przewodniczącego FZZMK w latach 2009-2014.
"Wszystkim nam leży na sercu dobro i rozwój kolei, dlatego modlimy się tutaj o takie zmiany, które służyć będą pracownikom kolei, kolejarzom, społeczeństwu i państwu. Prośmy Boga, aby błogosławił pracy kolejarzy i by dialog, który pragną oni podjąć dla dobra polskiej kolei był owocny" - mówił w homilii Ksiądz Andrzej. 
 Po Mszy Świętej w trakcie krótkiej akademii Przewodniczący FZZMK Grzegorz Samek wręczył organizacjom członkowskim pamiątkowe medale wybite z okazji Jubileuszu FZZMK.       
Prezydium FZZMK składa serdeczne podziękowania Księdzu Andrzejowi Wieckiemu, kierownictwu Caritas Archidiecezji Gdańskiej oraz  obsłudze Ośrodka Warzenko  za ciepłe przyjęcie i umożliwienie zorganizowania Rady Krajowej. Bóg zapłać.   

IMG_2163jpg
IMG_2165jpg IMG_2169jpg
IMG_2170jpg
IMG_2182jpg
IMG_2184jpg
IMG_2172jpg
IMG_2158jpg
IMG_2193jpg
IMG_2260jpg
IMG_2207jpg
IMG_2198jpg
IMG_2239jpg
IMG_2229jpg
IMG_2249jpg
IMG_2242jpg
IMG_2223jpg