Niższe przewozy towarowe w listopadzie

Niższe przewozy towarowe w listopadzie

Listopad podobnie jak poprzednie miesiące 2019 r. charakteryzował się niższymi niż w ubiegłym roku wartościami podstawowych parametrów przewozowych. Przewoźnicy przetransportowali blisko 19,9 mln ton – o 7,5% mniej niż w listopadzie 2018 r. poinformował UTK.


W listopadzie 2019 r. praca przewozowa wyniosła 4,6 mld tonokilometrów, zaś praca eksploatacyjna blisko 6,9 mln pociągokilometrów. Wartości te były odpowiednio niższe o 8,5% oraz ponad 9%.

- Dotychczasowe dane wskazują na utrzymujące się mniejsze zainteresowanie transportem towarów w 2019 r. w stosunku do roku 2018. Wyniki przewozowe w tym roku będą jednak z pewnością wyższe niż w latach 2012-2016. Słabszy rok powinien skłaniać przewoźników do poszukiwania nowych sposobów przyciągnięcia klientów. Kolej nie musi oznaczać przewozu tylko ładunków masowych, co doskonale widać analizując stale wzrastający transport intermodalny - podsumowuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

W okresie styczeń- listopad przewoźnicy przewieźli blisko 219 mln ton towarów, praca przewozowa wyniosła 51,9 mld tonokilometrów, podczas gdy praca eksploatacyjna osiągnęła wartość 76,1 mln pociągokilometrów. Wartości te były odpowiednio niższe o 5,2%, 5,8% oraz 6,3%.

Średnia odległość przewozu 1 tony ładunku w listopadzie to 233 km, co oznacza spadek w porównaniu z listopadem 2018 r. o 2,4%.

Wizualizacja i plik z wynikami znajdują się w dziale Statystyka przewozów towarowych.