Niewykorzystany urlop może nam przepaść!

Niewykorzystany urlop może nam przepaść!

Z wykorzystaniem zaległego urlopu trzeba się będzie pospieszyć! Gabinet Mateusza Morawieckiego pracuje nad zmianami w Kodeksie pracy w których ma się znaleźć poprawka do przepisów regulujących urlop pracowniczy. A mianowicie chodzi o czas w którym możemy go wykorzystać.

Obecne przepisy mówią, że niewykorzystany urlop przechodzi na rok kolejny i musimy go wykorzystać do 30 września. W praktyce, nawet, jeśli będziemy zwlekać dłużej, może on przejść na kolejny rok.

Ma się to skończyć. Rząd chce wyznaczyć sztywny, nieprzekraczalny termin, do którego będzie można wykorzystać zaległy urlop. Będzie to możliwe do końca kwartału kolejnego roku, czyli najpóźniej do końca marca. Jeżeli go nie wykorzystamy, po prostu przepadnie. W ten sposób nowy kodeks pracy ma wzmocnić rekreacyjny charakter urlopu – ma on służyć zregenerowaniu sił w danym okresie po to, aby zatrudniony mógł kontynuować swoje obowiązki.

Jeśli firma nie udzieli w tym czasie wypoczynku przysługującego za zeszły rok, pracownik zyska prawo do rekompensaty finansowej za brak możliwości skorzystania z urlopu. Obecnie prawo do odszkodowania za niewykorzystany wypoczynek uzyskują osoby, które odchodzą z pracy, które nie wykorzystały całego należnego im urlopu. Jeżeli koncepcja zmian w Kodeksie Pracy wejdzie w życie będzie to oznaczać, że byłoby to możliwe także w trakcie zatrudnienia, po upływie terminu na skorzystanie z zaległego wypoczynku. To rozwiązanie nasuwa jednak wiele pytań, np.: o sposób egzekwowania świadczenia.

Kolejną zmianą miałoby być ujednolicenie wymiaru urlopowego. Obecnie pracownik, który ma poniżej 10 przepracowanych lat może liczyć na 20 dni płatnego wypoczynku rocznie. Staż pracy powyżej tego pułapu uprawnia do skorzystania z 26 dni.

W projekcie znalazły się również propozycje odnośnie udzielania urlopów w godzinach oraz bezpłatnego urlopu na żądanie.