Obowiązek wykonania wstępnych badań lekarskich przy wymianie praw kierowania

Obowiązek wykonania wstępnych badań lekarskich przy wymianie praw kierowania

Przy wymianie prawa kierowania pojazdem kolejowym pracownik jest zobowiązany spełniać wszelkie wymagania określone w przepisach. Powinien posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pracy na takim stanowisku, co musi być potwierdzone orzeczeniem lekarskim.

Przepisy rozporządzenia w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych z 2014 r. nie przewidują zwolnienia od konieczności uzyskania orzeczenia lekarskiego potwierdzającego spełnienie wymagań zdrowotnych przed wydaniem przez pracodawcę nowego prawa kierowania pojazdem kolejowym.

Istotne jest, że badania lekarskie powinny być wykonane przed przystąpieniem do pracy na nowym stanowisku, jednak nie później niż do 29 października 2018 r. Jest to termin graniczny wymiany przez pracodawcę prawa kierowania pojazdem kolejowym.

ODWOŁANIA PRAWNE:

  1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe (Dz. U. Nr 212, poz. 2152, z późn. zm.);
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych oraz pojazdów kolejowych metra (Dz. U. Nr 59, poz. 301 i Nr 223, poz. 1333) - uchylone;

  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 46).