Oczekujemy odpowiedzi w sprawie oceny Pilotażowego Programu Premiowego w PKP CARGO S.A.

Oczekujemy odpowiedzi w sprawie oceny Pilotażowego Programu Premiowego w PKP CARGO S.A.

 W dniu 7 lutego 2019 roku w siedzibie Spółki PKP CARGO S.A. odbyło się spotkanie stron ZUZP na którym stronie społecznej została przedstawiona prezentacja dotycząca oceny Pilotażowego Programu Premiowego. Na spotkaniu FZZMK wniosła o  przekazanie organizacjom związkowym zarówno prezentacji jak i notatki odzwierciedlającej przebieg spotkania, proponując termin siedmiu dni roboczych. Jednak do chwili obecnej nasz wniosek nie został zrealizowany. W związku z negatywną oceną części zapisów w/w Programu strony ustaliły, że konieczna będzie jego modyfikacja. Federacja wniosła zatem o przekazanie w trybie pilnym nowego projektu, argumentując powyższe potrzebą jak najszybszego poinformowania pracowników o nowych zasadach. Mimo, iż od spotkania minęło sporo czasu żadnej aktywności w tych sprawach nasza organizacja nie dostrzega. W związku z powyższym oczekujemy od przedstawiciela pracowników w Zarządzie Spółki podjęcia zdecydowanych działań skutkujących realizacją przyjętych ustaleń.  
Tej treści pismo zostało dziś (5 marca) wysłane do Pana Zenona Kozendry Członka Zarządu PKP CARGO S.A.