Od 28 lipca 2022 r. podwyżka diet i delegacji za podróże służbowe

Od 28 lipca 2022 r. podwyżka diet i delegacji za podróże służbowe

Dwa miesiące - to czas oczekiwania na publikację rozporządzenia zmieniającego stawki ryczałtów za nocleg oraz za dojazd w krajowej podróży służbowej. Od 28 lipca 2022 roku zmianie ulegają stawki niezmieniane od 2013 roku. 
Zgodnie z nowym rozporządzeniem  stawka diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, będzie wynosiła 38 zł.(dotychczas 30 zł.). Wzrośnie również 20-procentowy ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej z obecnych 6 zł. do planowanych 7,60 zł. Ryczałt za nocleg, który stanowi 150 proc. diety - zostanie podwyższony z 45 zł do 57 zł.