Odpowiedź PKP CARGO S.A. na wystąpienie ws. urealnienia ekwiwalentu za deputat węglowy

Odpowiedź PKP CARGO S.A. na wystąpienie ws. urealnienia ekwiwalentu za deputat węglowy

odpowied kozendry na dodatek weglowyjpg