Opinia Forum Związków Zawodowych do projektu ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw.