OPZZ reaguje - Tarcza Antykryzysowa 4.0. to kolejny zbiór antypracowniczych rozwiązań

OPZZ reaguje - Tarcza Antykryzysowa 4.0. to kolejny zbiór antypracowniczych rozwiązań

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych przekazało dziś do Minister Rozwoju, Marszałek Sejmu i klubów parlamentarnych opinię do kolejnej nowelizacji tzw. Tarczy Antykryzysowej (4.0.). Naszym zdaniem w żadnym stopniu nie rozwiązuje ona problemów na rynku pracy, zgłaszanych przez OPZZ od wielu tygodni.

W opinii OPZZ, to czy polska gospodarka będzie w stanie relatywnie szybko wejść na ścieżkę wzrostu w okresie po pandemii zależy od odważnych interwencji na rynku pracy, ukierunkowanych na utrzymanie miejsc pracy i dochodów pracowników na niezmienionym poziomie. Niestety, ale brak rzetelnych i pogłębionych konsultacji społecznych powoduje, że rozwiązania proponowane przez rząd w ocenie OPZZ nie chronią w rzeczywistości w dostatecznym stopniu miejsc pracy i nie gwarantują utrzymania wysokości wynagrodzeń pracowników. Wręcz przeciwnie, wydaje się jakby projekt został stworzony właściwie wyłącznie z myślą o pracodawcach, z dążeniem do zagwarantowania korzyści wyłączenie dla biznesu. Tak znaczące zachwianie relacji między pracą a kapitałem nie tylko jest rażąco niesprawiedliwe, ale grozi niewątpliwie długim utrzymywaniem się kryzysu społeczno-gospodarczego, narastaniem problemów społecznych i gwałtownym wzrostem niepokojów.

Za szczególnie niekorzystne rozwiązania w tzw. Tarczy 4.0. uznajemy:

  • niższe odprawy, odszkodowania i świadczenia pieniężne dla zwalnianych pracowników,
  • zawieszenie zakładowych przepisów prawa pracy, w tym zawieszenie działania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zawieszenie regulaminów wynagradzania w zakresie świadczeń socjalno-bytowych,
  • możliwość zwolnień w kolejnych jednostkach sektora finansów publicznych,
  • przymusowe urlopy wypoczynkowe,
  • możliwość likwidacji „wczasów pod gruszą”,
  • brak doprecyzowania zasad wykonywania pracy zdalnej w zakresie bhp,
  • wprowadzenie zdalnej kontroli u przedsiębiorców.

Nie ma na to zgody OPZZ! Mamy dość przerzucania kosztów kryzysu na pracowników!

Miejsca pracy i dochody pracowników muszą być w centrum zainteresowania rządu. Tylko w ten sposób unikniemy głębokiego kryzysu społeczno-gospodarczego.


Kierownictwo

Ogólnopolskiego Porozumienia

Związków Zawodowych

Warszawa, dn. 26 maja 2020 r.