Płaca minimalna i dodatki do niej w 2016 roku

Płaca minimalna i dodatki do niej w 2016 roku

Pensja minimalna w 2016 roku w Polsce wynosi 1850 złotych brutto. Wzrost wynagrodzenia minimalnego oznacza, że wyższy dodatek za pracę w nocy, czy odprawę dla zwalnianych grupowo.

Płaca minimalna to ustawowo określona kwota wynagrodzenia minimalnego, jednolita dla całego kraju, poniżej której nie można opłacać pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy. 

Ile wyniesie płaca minimalna w 2016 roku

Płaca minimalna w 2016 roku wynosi 1850 zł brutto. Po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy, w kieszeniach najmniej zarabiających pozostanie ok. 1355 zł netto. Niższa pensja jest naruszeniem praw pracowniczych. Dla porównania, w 2015 roku najmniej zarabiający „na rękę" otrzymywali 1286 zł.

Wyjątek od tej reguły stanowi wynagrodzenie osób rozpoczynających pracę. Zgodnie z prawem, w pierwszym roku nie może być ono niższe niż 80 proc. płacy minimalnej. Oznacza to, że w 2016 roku ci, którzy pracują od niedawna, nie będą mogli zarabiać mniej niż 1480 zł brutto (ok. 1097 zł na rękę).

  • Uwaga! Przepisy dotyczące płacy minimalnej nie mają zastosowania w przypadku umów cywilnoprawnych, czyli umowy zlecenia i umowy o dzieło

Dodatki do płacy minimalnej w 2016 roku

Wzrost płacy minimalnej pociąga za sobą również podwyżkę innych świadczeń. Tak więc od 2016 roku wyższa będzie odprawa dla zwalnianych grupowo. Nie może ona przekroczyć 15-krotności minimalnego wynagrodzenia. Wyniesie więc 27 750 zł brutto.

Wzrośnie też dodatek za pracę w nocy. Jak zapisano w art. 151 kodeksu pracy, każdemu pracującemu w porze nocnej, czyli między godz. 22 a 7, należy się dopłata do pensji w wysokości 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z płacy minimalnej.

Od wysokości minimalnego wynagrodzenia nie może być niższe wynagrodzenie za czas przestoju w firmie oraz odszkodowania dla ofiar mobbingu i dyskryminacji w pracy. Sąd nie może przyznać odszkodowania niższego od pensji minimalnej, wynoszącego w 2016 roku 1850 zł. Górna wysokość rekompensaty nie jest określona. 

Dłużnicy też zyskają od nowego roku

Na podwyżce ustawowego minimum skorzystają też dłużnicy, którym wypłatę zajął komornik. A wszystko dlatego, że zgodnie z prawem, po potrąceniach pracownik musi dostać co najmniej minimalną pensję. W przypadku kar za wykroczenia służbowe na konto pracownika musi trafić przynajmniej 90 procent najniższej płacy, a przy potrąceniach zaliczek firmowych – co najmniej 75 procent.

Pracodawca nie musi dać pracownikowi nowej umowy

Czy w związku z podwyżką płacy minimalnej szef musi z pracownikiem odpisać nową umowę i dać 100 złotych podwyżki?

 Kodeks pracy 2016 (AKTUALNE PRZEPISY)

Pracodawca nie ma obowiązku podpisywania nowej umowy. Nie musi też dawać pracownikowi podwyżki. Może jednak to zrobić. Ma do wyboru dwie opcje: może zmienić mu warunki umowy o pracę równocześnie podwyższając pensję albo wypłacić wyrównanie do wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Nie wszystko wlicza się do minimalnego wynagrodzenia

Warto wiedzieć, że jeśli oprócz wynagrodzenia zasadniczego pracownik otrzymuje premie w różnej wysokości w zależności od miesiąca, to w przypadku gdy łączna wysokość pensji i premii jest niższa niż płaca minimalna, pracodawca musi uzupełnić wynagrodzenie do minimalnego świadczenia. Np. jeśli pracownik łącznie dostanie 1720 złotych brutto pensji i premii, to pracodawca musi mu jeszcze wypłacić 130 złotych brutto, bo płaca minimalna od 2016 roku wynosi 1850 złotych brutto.

Uwaga! Według z art. 6 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, do płacy minimalnej nie wlicza się:

  • nagrody jubileuszowej,
  • odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę,
  • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Kiedy nie wypłacą całej płacy minimalnej

Z reguły pracownicy otrzymujący wynagrodzenie na poziomie płacy minimalnej zatrudnieni są na pełny etat. A co w sytuacji, gdy np. szef może na razie zaoferować tylko np. 3/4 etatu?

W przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy, płaca minimalna jest proporcjonalna do tego wymiaru. Tak więc w przypadku wspomnianego pracownika będzie to 3/4 kwoty minimalnego wynagrodzenia wynoszącego w 2016 roku 1850 zł brutto, czyli 1387,50 zł brutto.

Zasada proporcjonalności obowiązuje również w przypadku obliczania temu pracownikowi wymiaru urlopu wypoczynkowego.

Będzie minimalna stawka za godzinę pracy

Zmian w wynagradzaniu mogą się wkrótce spodziewać również osoby zatrudnione na umowach cywilno-prawnych, potocznie zwanych śmieciówkami. Mowa tutaj przede wszystkim o umowach zlecenie. W ich przypadku zostanie wprowadzona minimalna stawka za godzinę pracy. Ma wynieść 12 zł brutto i wejść w życie w połowie 2016 roku.

Projekt ustawy wprowadzającej minimalną 12-złotową stawkę za godzinę pracy jest już w Sejmie. Na początku października złożyła go premier Beata Szydło.