Płaca minimalna w górę. Propozycja rządu

Płaca minimalna w górę. Propozycja rządu

Płaca minimalna wzrośnie od nowego roku o 200 złotych. Taką propozycję przyjął rząd. Teraz skieruje ją do konsultacji z pracodawcami i związkowcami.

Zgodnie z propozycją rządu od nowego roku płaca minimalna wzrośnie z obecnego poziomie 2800 złotych do 3000 złotych brutto.

W górę pójdzie także minimalna dopuszczalna stawka godzinowa - z poziomu 18,30 zł do 19,60 zł. Podwyżka jest dokładnie taka, za jaką opowiadały się organizacje zrzeszające przedsiębiorców.
Związki zawodowe postulują zwiększenie tego o dodatkowe 500 złotych. Teraz rząd czekają negocjacje ze stroną społeczną. W ich wyniku możliwa jest ewentualna dalsza podwyżka, ale raczej nie będzie ona znacząca. Negocjacje powinny zakończyć się w ciągu 30 dni.