Pikieta pracowników PR we Wrocławiu. Dolnośląski Urząd Marszałkowski chce spotkania z Prezesem Spółki Przewozy Regionalne.

Pikieta pracowników PR we Wrocławiu. Dolnośląski Urząd Marszałkowski chce spotkania z Prezesem Spółki Przewozy Regionalne.

"Czy nadal mamy powiększać biedę i bezrobocie na Dolnym Śląsku?" Przed Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu odbyła się pikieta kolejowych związków zawodowych, które po raz kolejny protestują przeciwko polityce Urzędu Marszałkowskiego rujnującej ich zdaniem Dolnośląskie Przewozy Regionalne. 

Członkowie Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych, NSZZ "Solidarność", ZZK Dolnośląskich z Dolnośląskiego Oddziału Przewozów Regionalnych we Wrocławiu protestowali przeciwko niesprawiedliwym działaniom Urzędu Marszałkowskiego. 

Podczas wiecu zamierzano wręczyć Marszałkowi UMWD petycję, w której związkowcy domagają się m.in. równego traktowania spółek kolejowych działających na terenie województwa oraz podpisania porozumienia o restrukturyzacji Przewozów Regionalnych. 

null

Autorzy petycji żądają również zaniechania likwidacji kolejnych połączeń kolejowych. Dalsze zmniejszenia pracy przewozowej będzie skutkowało zwolnieniami w całej firmie. - Co z pracownikami, którzy w najbliższym czasie zostaną zwolnieni z pracy? - pytają zaniepokojeni związkowcy - Większość z nich ma na utrzymaniu rodziny, wielu jest jedynymi żywicielami rodziny!   "Pracownicy Przewozów Regionalnych to wykwalifikowana kadra, posiadająca dużąc wiedzę kolejową. Spełniamy wyśrubowane normy bezpieczeństwa, posiadamy zaplecze techniczne i merytoryczne, a jednak prowadzi Pan świadomą politykę zmierzającą do wyeliminowania PR z rynku"- napisano w petycji.

Petycję udało się wręczyć dopiero późnym popołudniem, gdyż nikt z UMWD nie chciał jej przyjąć. Po godzinie 17:00 z oczekującymi przedstawicielami związków zawodowych spotkali się Dyrektor Departamentu Infrastruktury - Wojciech Zdanowski oraz Dyrektor Wydziału Transportu - Artur Gulczyński. Rozmowy zakończono około 21:00. 

Konkluzją spotkania jest wystąpienie UMWD do związków zawodowych o zorganizowanie w terminie do 10 marca spotkania z Prezesem Spółki Przewozy Regionalne na temat przyszłości Oddziału Dolnośląskiego.

Poniżej dokumenty ze spotkania.

null

null

null