Piotr Stomma wiceministrem ds. kolei

Piotr Stomma wiceministrem ds. kolei

Rynek Kolejowy podał informację, że nowym wiceministrem odpowiedzialnym za transport kolejowy w Ministerstwie Infrastruktury będzie Piotr Stomma.

Piotr Stomma ma 62 lata, urodził się 2 grudnia 1953 roku w Warszawie. W 1978 roku ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, gdzie rok później rozpoczął pracę jako asystent w Instytucie Lotnictwa. Pracował tam przez całe lata 80-te, prowadząc jednocześnie działalność w podziemnych strukturach Solidarności. Od 1990 związany był z ministerstwem transportu. Był doradcą podsekretarza stanu w tym resorcie i pełnił obowiązki dyrektora departamentu.

W 2002 został głównym specjalistą w Departamencie Kolejnictwa Ministerstwa Infrastruktury, od 7 listopada 2005 do 6 maja 2006 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa, a później, od listopada 2007, w Ministerstwie Transportu. – Na razie jeszcze nie mogę tego potwierdzić ani temu zaprzeczyć. O tym kto zostanie wiceministrem do spraw kolei poinformuję w bardzo krótkim czasie – powiedział Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk w rozmowie z "Rynkiem Kolejowym" w środę po południu. Dotychczasowym zastępcą ministra MIR odpowiedzialnym za sprawy kolei był Sławomir Żałobka. Oprócz kolejnictwa, do jego kompetencji należał także transport lotniczy.