Pismo organizacji związkowych do Prezesa Zarządu Spółki Przewozy Regionalne

Pismo organizacji związkowych do Prezesa Zarządu Spółki Przewozy Regionalne

W dniu 27 kwietnia organizacje związkowe działające w spółce Przewozy Regionalne przekazały w/w pismo do Zarządu Spółki Przewozy Regionalne.