PKP Cargo ma w przyszłym roku zapłacić niższe stawki dostępu

PKP Cargo ma w przyszłym roku zapłacić niższe stawki dostępu

PKP Cargo ma w przyszym roku zapaci nisze stawki dostpu

PKP Cargo podpisało z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi nową roczną umowę o dostępie do infrastruktury kolejowej. Jej wartość to prawie 850 mln zł brutto. Przewoźnik chwali się, że zapłaci o 3 procent mniej niż w tym roku.
Jak podaje PKP Cargo, kontrakt będzie obowiązywał w rozkładzie jazdy pociągów 2018/2019 i zapewni PKP Cargo dostęp do infrastruktury kolejowej związanej z przejazdem pociągu (linie i sieć trakcyjna) oraz do obiektów infrastruktury usługowej (stacje rozrządowe, tory postojowe, tory ładunkowe). Ponadto umowa obejmuje korzystanie przez przewoźnika z częstotliwości sieci radiołączności kolejowej.

PKP PLK będzie naliczać PKP Cargo opłaty z tytułu tej umowy. Składać się na nią będą m.in. opłata podstawowa za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej, opłata manewrowa i płatność za postój nie krótszy niż 2 godziny na torach niebędących obiektami infrastruktury usługowej – za korzystanie z tych ostatnich obiektów będzie naliczana odrębna opłata.

Przewidywana wartość umowy to łącznie 690,6 mln zł netto, czyli 849,5 mln zł brutto. – To bardzo dobra wiadomość, gdyż nominalne stawki dostępu do infrastruktury PKP PLK będą niższe o około 3 proc. w stosunku do taryfy obowiązującej w obecnym rozkładzie jazdy. Tym samym będziemy mieli mniejsze koszty działalności w przeliczeniu na jednostki pracy przewozowej – mówi Czesław Warsewicz, prezes PKP Cargo. – To ważne, gdyż opłaty za dostęp do sieci kolejowej to jedne z najwyższych pozycji w strukturze naszych kosztów. Dlatego też to podniesie naszą konkurencyjność na rynku przewozowym i pozwoli na przygotowanie jeszcze lepszej oferty dla klientów – podkreśla prezes Warsewicz cytowany przez biuro prasowe spółki.

Umowa dotyczy rozliczenia ruchu pociągów, które będą kursować zarówno według rocznego rozkładu jazdy (RRJ), jak i na podstawie indywidualnego rozkładu jazdy (IRJ) – dotyczy on pociągów, których przejazd zostanie zgłoszony na przynajmniej 5 dób przed planowanym odjazdem. Warto przypomnieć, że PKP Cargo zaproponowało uproszczenie systemu opłat rezerwacyjnych za zamawianie tras dla pociągów, ale Ministerstwo Infrastruktury nie zajęło się tym projektem.

Na rozkład jazdy pociągów 2018/2019 będzie obowiązywać nowy cennik dostępu do infrastruktury PKP Polskich Linii Kolejowych. Decyzja została podjęta po przeprowadzeniu szerokich konsultacji z rynkiem, po których PKP PLK zmieniły pierwotnie zgłoszony projekt.