PKP CARGO S.A. - Spotkanie FZZMK w sprawie tworzenia PKP Cargo Connect

PKP CARGO S.A. - Spotkanie FZZMK w sprawie tworzenia PKP Cargo Connect

PKP CARGO konsoliduje obsługę sprzedażową w ramach jednej spółki – PKP CARGO Connect. Jej zadaniem będzie sprzedaż kompleksowych usług logistycznych PKP CARGO w  Polsce i na rynkach międzynarodowych.

Zdaniem zarządu spółki organizacja rozproszonych do tej pory usług związanych ze sprzedażą znacząco skróci czas potrzebny do obsługi poszczególnych zleceń i w istotny sposób poprawi możliwości ich sprawnej realizacji. Zintegrowane zarządzanie procesem tworzenia ofert i sprzedaży przełoży się na poprawę jakości obsługi klientów, komunikacji z nimi i efektywności działania. Wraz z powstaniem PKP CARGO Connect nastaje czas „jednego okienka logistycznego” w Grupie PKP CARGO. 

Zmiany organizacyjne powodują niepokój i szereg pytań o przyszłość ze strony pracowników.  
Z inicjatywy Federacji Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych w dniu 4 listopada br. odbyło się spotkanie dotyczące skutków jakie niosą za sobą zmiany organizacyjne w obszarze sprzedaży w grupie PKP CARGO S.A.

W spotkaniu ze strony Spółki PKP CARGO S.A. uczestniczyli:

Joanna Drozd, Łukasz Strączek, Artur Kostowski, Dominik Wojtasiak, Marek Serafin oraz członek zarządu  przedstawiciel pracowników  Dariusz Browarek.

Stronę społeczną reprezentowali przedstawiciele FZZMK :

Grzegorz Samek, Andrzej Konieczny, Zdzisław Szewczyk, Jerzy Kulikowski, Janusz Matlak, Robert Góra, Józef Sidor, Bartosz Bogusławski

W trakcie spotkania przedstawiciele FZZMK zgłosili uwagi i zastrzeżenia dotyczące zasad i formy utworzenia Spółki PKP CARGO Connect, skutków finansowych oraz zagrożeń i problemów związanych z przejęciem pracowników w wyniku zmian organizacyjnych.

Podczas dyskusji szczególnie starano się uzyskać odpowiedzi na pytania:

- dlaczego powstaje nowa spółka wydzielona ze struktur PKP CARGO

- jakie skutki ekonomiczne za tym przemawiają

- jakie proponuje się gwarancje dla pracowników

- co z przysługującymi obecnie pracownikom przywilejami i uprawnieniami ( ulgi przejazdowe,  fundusz socjalny)

- czym będzie skutkować zmiana miejsca pracy i jakie będzie podejście do  pracowników dojeżdżających

Strona pracodawcy w swoich wypowiedziach zapewniała, że strategia omawianej zmiany organizacyjnej w strukturze PKP CARGO nie będzie miała skutków ujemnych dla pracowników.  Przeniesienie pracowników z handlu CARGO do handlu w grupie Connect odbędzie się zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami i Paktem Gwarancji Pracowniczych z dnia 2 września 2013 roku. Według nowych założeń spółka PKP CARGO będzie zajmować się tylko przewozami, a kompetencje handlowe będą po stronie PKP CARGO Connect.

Strona związkowa w wielu wątkach dyskusji nie wyrażała aprobaty na przedstawiane wyjaśnienia i wielokrotnie podkreślała swoje zastrzeżenia do planowanych zmian i ich skutków. 
Przedstawiciele pracodawcy po wysłuchaniu uwag wniesionych w dyskusji przez FZZMK zobowiązali się do pisemnego odniesienia się do spraw omawianych na spotkaniu.

Na zakończenie przedstawiciele Spółki PKP CARGO S.A. podziękowali reprezentantom FZZMK za merytoryczną dyskusję oraz przedstawienie problemów i zastrzeżeń nurtujących załogę.