PKP Cargo S.A. w 2019 r. osiągnęła 36 mln. zł. zysku

PKP Cargo S.A. w 2019 r. osiągnęła 36 mln. zł. zysku

PKP Cargo S.A. poinformowała, że przychody z jej działalności operacyjnej w ubiegłym roku wyniósł 4 865,5 mln zł, w porównaniu do 5 237,5 mln zł w roku 2018. Dodała, że zysk netto w 2019 r. to 36 mln zł, w porównaniu do 183,9 mln zł w 2018 r.

"2019 rok był trudnym okresem dla Grupy PKP Cargo, podobnie jak dla całego sektora kolejowych przewozów towarowych, gdyż spadła zarówno masa transportowanych ładunków, jak i praca przewozowa. Był to rezultat dekoniunktury na rynku przewozów towarów masowych, na których składało się kilka czynników niezależnych od nas. Grupa PKP Cargo przewiozła mniej ładunków w porównaniu do roku 2018 o około 11 proc., ale w podobnej sytuacji byli inni przewoźnicy masowi. W roku 2019 z sukcesem przeprowadziliśmy proces optymalizacji funkcjonowania wszystkich spółek Grupy PKP Cargo, oraz ich wewnętrznej racjonalizacji, co spowodowało, że mimo spadku przewiezionej masy, Grupa PKP Cargo wygenerowała zyski na wszystkich poziomach" - możemy przeczytać w liście prezesa PKP Cargo Czesława Warsewicza opublikowanym wraz z raportem okresowym rocznym skonsolidowanym za 2019 r.

Raport możecie przeczytać na stronie Giełdy Papierów Wartościowych klikając tutaj.