PKP CARGO S.A. - związki zawodowe wzywają zarząd do podjęcia rozmów w sprawie podwyżki wynagrodzenia

PKP CARGO S.A. - związki zawodowe wzywają zarząd do podjęcia rozmów w sprawie podwyżki wynagrodzenia

CARGO 2022 wyst o podwykjpg