PKP Cargo - spadek przewozów o 16,4% (2020 do 2019) do 6,4 mln ton w czerwcu

PKP Cargo - spadek przewozów o 16,4% (2020 do 2019) do 6,4 mln ton w czerwcu

Przewozy PKP Cargo w Polce spadły wg masy o 16,4% do 6,4 mln ton w czerwcu 2020 r., podała spółka. Wykonana przez grupę praca przewozowa wyniosła w tym czasie 1,7 mld tkm..

"Warto jednak zauważyć wzrost przewozów realizowanych w czerwcu przez pociągi Grupy PKP Cargo miesiąc do miesiąca. W ujęciu masy towarowej przewozy grupy zwiększyły się m/m o 5,4%, a względem pracy przewozowej wzrosły o 5,8% m/m. W czerwcu grupa odnotowała zwiększone m/m przewozy: węgla kamiennego (+14,2%), koksu i węgla brunatnego (+25,1%), ropy i przetworów (+18,6%), piasku (+205,4%) oraz towarów z segmentu inne artykuły chemiczne (+7,6%)" - czytamy w komunikacie.

"Rynek kolejowy powoli się odbudowuje i mamy nadzieję, że będzie to trwały trend, który utrzyma się w kolejnych miesiącach. Na sytuację naszej spółki pozytywny wpływ miały rosnące zamówienia na przewozy towarów masowych, w tym węgla kamiennego" - powiedział prezes Czesław Warsewicz.

W sumie w pierwszym półroczu 2020 r. Grupa PKP Cargo przewiozła na krajowym rynku 39,3 mln ton towarów (-21,3% r/r), a praca przewozowa wyniosła 10 mld tkm (-20,6% r/r).W czerwcu 2020 roku wolumen przewozu całego rynku kolejowego zwiększył się względem poprzedniego miesiąca, zarówno w ujęciu masy towarowej, jak i pracy przewozowej. Wynikało to m.in. ze stopniowego znoszenia obostrzeń aktywności ekonomicznej i normalizacji życia gospodarczego po okresie lockdownu spowodowanego pandemią COVID-19, co znalazło odzwierciedlenie m.in. w dynamicznym wzroście produkcji przemysłowej (+13,9% m/m). Choć w tym okresie rynek w dalszym ciągu pozostawał w trendzie spadkowym w ujęciu rok do roku, to równocześnie dynamika spadku była najniższa od lutego 2020 roku (wg masy towarowej) i lipca 2019 (wg pracy przewozowej), podała także spółka.

W czerwcu 2020 roku rynek kolejowych przewozów towarowych w Polsce pozostawał w trendzie spadkowym r/r, choć jednocześnie dynamika spadku była wyraźnie niższa niż w poprzednich miesiącach i wyniosła -8,2% r/r (wobec -17,1% r/r w maju 2020 roku i -18,4% r/r w kwietniu 2020 roku). W wartościach bezwzględnych wolumen przewozu wyniósł w czerwcu 2020 roku 17,0 mln ton, tj. pomimo silnego spadku r/r równocześnie zwiększył się względem poprzedniego miesiąca po raz pierwszy od marca 2020 (+5,6% m/m).

Równocześnie w czerwcu 2020 roku wykonana przez rynek praca przewozowa zmniejszyła się r/r w większym stopniu, do poziomu 4,0 mld tkm (-8,6% r/r). Oznacza to, że w tym okresie operatorzy kolejowi realizowali przewozy na nieco krótszym niż w czerwcu 2019 roku średnim dystansie. Mogło to być związane m.in. ze zmianami w strukturze udziałowej transportowanych ładunków - w tym ponownym wzroście udziału węgla kamiennego w wyniku zwiększenia poziomu wydobycia przez krajowe kopalnie. Węgiel kamienny cechuje się bowiem ogółem niską średnią odległością przewozu. Jednocześnie drugi miesiąc z rzędu zaobserwowano wzrost pracy przewozowej miesiąc do miesiąca (+1,7% m/m).

W sumie w pierwszym półroczu 2020 roku przetransportowano łącznie 102,6 mln ton towarów (-12,5% r/r), a wykonana przez kolej praca przewozowa była równa 23,7 mld tkm (-14,0% r/r), zakończyło PKP Cargo w informacji.

PKP Cargo w 2019 r. miała 4,78 mld zł skonsolidowanych przychodów.